Domus Medica

Projectmanagement • 18.000 m² • 2006 – 2007

ProjectIn de media
Domus Medica is bedoeld als domicilie voor organisaties in de medische zorgsector. Het gebouw huisvest ca. 30 organisaties waaronder de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Orde van Medisch Specialisten en een groot aantal wetenschappelijke beroepsverenigingen. In het gebouw zijn gemeenschappelijke faciliteiten opgenomen als een Congres- en Vergadercentrum en een bedrijfsrestaurant. Dit initiatief voor een verhuurbaar multifunctioneel medisch kantorencomplex is uniek, omdat vele organisaties die voorheen verspreid over het land gehuisvest waren nu voor het eerst zijn samengebracht op één locatie.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerpconcept was dat het gebouw ruimte moet kunnen bieden aan zowel grote als kleine organisaties op medisch gebied. Daarbij moet de opzet van het gebouw ontmoetingen en contact stimuleren tussen de verschillende organisaties. Het gebouw telt zes verdiepingen rond een binnentuin. De binnentuin ligt op een verhoogd maaiveld, waardoor vanuit de transparante entreehal rechtstreeks zicht op het binnengebied ontstaat. De opzet van het gebouw is efficiënt en economisch. Door de grote kolomvrije overspanningen is het gebouw niet alleen zeer flexibel indeelbaar maar ook efficiënt gebouwd. Duurzame materialen zoals baksteen maken het gebouw onderhoudsvrij. Bovendien zal door de zorgvuldige detaillering en het vakkundige metselwerk de representatieve uitstraling ook in de toekomst behouden blijven. Ook vanuit het energieverbruik bekeken, is bij het ontwerp op de kosten gelet. Als vanzelfsprekend voldoet het ontwerp aan de eisen van het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen. Bovendien zorgen hoge smalle ramen die diep in het gevelvlak liggen, voor een optimale daglichttoetreding tot diep in het gebouw en een natuurlijke zonwering.

Het projectmanagement, in samenwerking met Procore Huisvestings- en Facilitymanagement, bestond in hoofdlijnen uit het bij elkaar brengen van de diverse wensen en eisen per gebruiker en deze vertalen naar een passend totaal. Aandachtsgebieden hierbij zijn o.a. indeling, installaties, infrastructuur, interieur en huisstijl. Alle huurderswensen worden tijdens de bouw geïmplementeerd ten einde een snelle turn-key oplevering te bewerkstelligen.

Opening door Hare Majesteit de Koningin op 20 juni 2007.