Gemeente Leiderdorp

Projectmanagement • 5.500 m² • 2009 – 2012

ProjectIn de media
De gemeenteraad van Leiderdorp besluit in 2008 tot nieuwbouw van het gemeentehuis. Middels een ontwerpwedstrijd wordt Dura Vermeer Vastgoed geselecteerd en gecontracteerd op basis van Design & Build. Voorts dienen tijdens het ontwerpproces, de voorbereiding en de realisatie de belangen van de gemeente te worden gewaarborgd. Daarnaast zal op regelmatige basis verantwoording aan de politiek moeten worden afgelegd.

De opdrachtgevers Michiel van der Eng (bestuurlijk) en Bert Schouten (ambtelijk) besluiten voor deze taken en verantwoordelijkheden look4more te betrekken. In 2009 start look4more als gedelegeerd opdrachtgever bij de gemeente.

De prioriteit ligt op het vertalen van de specifieke wensen van de gemeente naar realistische programma’s van eisen en het bewaken van deze kwalitatieve uitgangspunten tijdens de uitvoering. Daarnaast is de financiële verantwoording aan de politiek een belangrijk aandachtspunt. Een groot deel van de raad is in beginsel tegen het nieuwe gemeentehuis. Bij overheidsorganisaties liggen dergelijke ‘eigen’ projecten veelal gevoelig en dus is zorgvuldigde rapportage over de investeringen en kosten een must. look4more ontwikkelt een methode waarbij de financiële raadswerkgroep nauw betrokken wordt in de besluitvorming van alle uitgaven. Deze samenwerking heeft geresulteerd in begrip en draagvlak.

Tijdens de bouw worden verschillende gebruikerswensen reeds voorzien. Hierdoor kan, na overdracht van het casco ++, in een paar weken de finale afwerking en inrichting worden gerealiseerd. Eind november 2011 draagt de aannemer het gebouw over aan de gemeente. Al op 1 januari 2012 wordt het nieuwe gemeentehuis volgens de meest up to date principes van Het Nieuwe Werken in gebruik genomen. Op tijd én binnen budget! Met een positief resultaat van ruim € 800.000,- is het college van B&W en de gemeenteraad zéér tevreden. Voor de gebruikers is de eerste werkdag wel even wennen. Het loslaten van de eigen werkplek, je persoonlijke spullen opbergen in een locker… Maar met veel aandacht in het ontwerp voor plekken voor ontmoeten, overleg en alle overige ondersteunende faciliteiten vindt iedereen al snel de juiste weg.

De gemeente Leiderdorp hecht veel waarde aan de duurzaamheid van het gemeentehuis. Met een score van 8,8 op basis van GPR-versie 3.0 behoort het gebouw tot de meest duurzame gemeentehuizen van Nederland.