Gemeente Amsterdam | Stadsdeel Zuid

Projectmanagement • 20.000 m² • 2007 – 2010 • 2012 – 2014

Project

• 2012 – 2014
In 2012 is look4more opnieuw benaderd door het stadsdeel Zuid. In het kader van het programma Huisvesting worden alle kantoormedewerkers én de dienstverlening van stadsdeel Zuid per 1 januari 2014 gehuisvest in 1 kantoorgebouw (nu 2) volgens de richtlijnen van Het Nieuwe Werken (HNW). Het deelproject Huisvesting onder leiding van look4more is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het projectplan, het bewaken van alle kwalitatieve uitgangspunten en verantwoordelijk voor planning en budget.

• 2007 – 2010
Diverse knelpunten in de bestaande huisvesting van het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam doen het bestuur besluiten een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en financiële consequenties voor tijdelijke huisvesting tot aan de geplande nieuwbouw medio 2013. In maart 2008 start look4more dit onderzoek.  Nadat het onderzoek heeft aangetoond dat tijdelijke huisvesting een realistische en financieel haalbare optie is, wordt 1 van de 3 torens van het door Aldo van Eyck en zijn vrouw Hannie ontworpen kantorencomplex Tripolis* aangehuurd.

Een projectorganisatie onder leiding van look4more gaat van start. Wensen worden vertaald naar programma’s van eisen. Het indelings- en interieurontwerp wordt vervaardigd door Fokkema Architecten en Partners. Tijdens het ontwerp worden de specifieke ontwerpkenmerken van Aldo van Eyck voortdurend bewaakt. Als medio 2009 de aanbestedingsprocedure voor de uitvoerende partijen is gestart, besluit de gemeente Amsterdam omtrent de fusies tussen de verschillende stadsdelen. Waar stadsdeel Oud-Zuid in eerste instantie buiten schot leek te blijven, wordt alsnog besloten dat Oud-Zuid en Zuideramstel per 1 mei 2010 gaan fuseren. Het nieuwe stadsdeel Zuid is hiermee een feit. Dit heeft uiteraard consequenties voor de geplande tijdelijke en toekomstige huisvesting.

De totale stadsdeel organisatie wordt opnieuw onder de loep genomen, er worden nieuwe inpassingsstudies van alle werkplekken en publieke functies vervaardigd, investeringen en exploitatie lasten worden herberekend, het schuifplan van de 750 medewerkers krijgt vorm en ondertussen gaan de geplande aanpassingen in Tripolis ongewijzigd door.

Op 1 mei 2010 neemt het nieuwe stadsdeel Zuid haar huisvesting in gebruik en met succes. Conform planning en ruim binnen budget.

*  Tripolis ligt in het Olympisch gebied tussen de ringweg van Amsterdam en het eveneens door Aldo van Eyck ontworpen Burgerweeshuis. Het Burgerweeshuis (1955-1960) was het eerste bouwwerk in Amsterdam in de stijl van de nieuwe generatie, ook wel het structuralisme genoemd.