TU Delft

Logo_tu-delft-600

Project

Het opstellen van beleid (kaders en richtlijnen) voor Het Nieuwe Werken binnen de TU Delft, zodat deze één geheel vormen met de vastgoedstrategie en de campusvisie, heeft eerste prioriteit. Dit beleid zal ondersteuning bieden aan de afdeling Facilitair Management en Vastgoed (FMVG) bij diverse huisvestingsvraagstukken die in het kader staan van de invoering van HNW. Er komt meer en meer vraag vanuit de gebruikers en dus is het zaak om alle deelprojecten onderdeel te laten zijn van het grotere geheel.

Naast het opstellen van het beleid, het toetsen van de gebruikerswens aan het beleid, zorgt look4more ook voor de vertaling naar de diverse programma’s van eisen.