FloraHolland

Ontwikkeling en realisatie van een nieuw werkplekconcept • showcase • 2015

Project

De showcase SamenWerken heeft als doel een moderne, innovatieve werkomgeving te ontwikkelen en te realiseren die SamenWerking stimuleert. Een omgeving die zorgt dat FloraHolland aantrekkelijk is én blijft voor de huidige en toekomstige medewerkers.

Tezamen met het projectteam FloraHolland heeft Janet middels het leveren van kennis, enthousiasme en begeleiding bijgedragen aan de totstandkoming van deze blauwdruk. Tijdens de realisatie ging de aandacht vooral uit naar het sturen op en bewaken van de uitgangspunten, de kwaliteit, planning en het budget, maar ook op het voorbereiden en meenemen van de gebruikers en de communicatie hieromtrent.