Huisvesting op Maat!

De huidige (technologische) ontwikkelingen, binnen én buiten organisaties, hebben invloed op de wijze waarop de kantooromgeving wordt gebruikt. Wil een organisatie het werk slimmer, efficiënter en flexibeler kunnen doen, dan zijn alle middelen die daaraan bijdragen van belang. Huisvesting is daarbij een belangrijke factor.

Huisvesting kan gewenste ontwikkelingen binnen een organisatie stimuleren en ondersteunen. Wanneer huisvesting bewust wordt ingezet om zo het primaire proces van de organisatie optimaal te ondersteunen spreken we van Huisvesting op Maat! De organisatiestructuur wordt flexibel, de werktijden worden verruimd en de plek waar we werken wordt dynamisch. De techniek maakt het mogelijk dat mensen voor de uitvoering van hun werk slechts afhankelijk zijn van de toegang tot servers c.q. internet. Men kan onafhankelijk van de plaats en de tijd toegevoegde waarde leveren. Het traditionele fysieke kantoorgebouw komt in een ander perspectief te staan. Het kantoor wordt steeds vaker ingezet als een plek voor ontmoeting, creatie en samenwerking. Belangrijk is hoe dan ook dat de voorzieningen worden afgestemd op de werkwijze en werkstijl en het geheel aansluit op de ambitie en identiteit van de organisatie.

Steeds meer organisaties overwegen Huisvesting op Maat!

Centraal hierbij staat de aandacht voor o.a. functionaliteit, efficiency, duurzaamheid, imago en kostenbesparing.