Huisvesting op Maat!

De huidige moderne ontwikkelingen binnen organisaties hebben gevolgen voor het gebruik en de kwaliteit van de werkplek en de kantooromgeving. Wil een organisatie het werk beter, efficiënter en flexibeler kunnen doen, dan zijn alle middelen die daaraan bijdragen van belang. Huisvesting is daarbij een belangrijke factor.

Huisvesting kan gewenste ontwikkelingen binnen een organisatie stimuleren en ondersteunen. Wanneer huisvesting bewust wordt ingezet om zo het primaire proces van de organisatie optimaal te ondersteunen spreken we van Huisvesting op Maat!

De organisatiestructuur wordt flexibel, de werktijden worden flexibel en de plek waar we werken wordt flexibel. De techniek maakt het mogelijk dat mensen voor de uitvoering van hun werk slechts afhankelijk zijn van een computer en de toegang tot servers c.q. internet. Men kan onafhankelijk van de plaats en de tijd toegevoegde waarde leveren. Het netwerk is het kantoor geworden en het traditionele fysieke kantoorgebouw komt in een ander perspectief te staan.

Steeds meer organisaties overwegen Huisvesting op Maat!

Centraal bij Huisvesting op Maat! staat de aandacht voor o.a. functionaliteit, efficiency, duurzaamheid, imago en kostenbesparing.