Overige projecten

STAATSBOSBEHEER
onderzoek & implementatie werkplek optimalisatie | 150 werkplekken | 2008

Bij de centralisatie slag van de regiokantoren in 2005 is het hoofdkantoor in eerste instantie buiten beschouwing gelaten. In 2008 echter besluit de organisatie alsnog om een groot deel van het hoofkantoor af te stoten. De organisatie wordt zo gedwongen op een andere manier naar het gebruik van de huisvesting en de werkplek te kijken. In samenwerking met Procore Huisvestings- en Facility management wordt op basis van een werkplek bezettingsonderzoek vastgesteld dat een reductie van 30% op de werkplekken is te behalen. Met dit uitgangspunt wordt het kantoor opnieuw ingericht volgende de laatste wensen en eisen op het gebied van Het Nieuwe Werken.

 

TELE 2
projectmanagement | 12.500 m2 | 2007

Eind 2006 huurt Tele 2 nieuwe huisvesting in Diemen. Om de gehele organisatie operationeel te krijgen op de nieuwe locatie zijn diverse indelingsplannen overlegd en zijn op de nieuwe locatie alle onderdelen als zijnde installaties, infrastrucuur, interieur en huisstijl hierop afgestemd. In samenwerking met Procore Huisvestings- en Facility management wordt het projectmanagement gevoerd met als hoofdtaken de verantwoordelijkheid voor het intern en extern aansturen van het project alsmede het beheersen van de projectrandvoorwaarden.

 

STAATSBOSBEHEER
projectmanagement | centralisatie regiokantoren Noord | 2005

Om zich beter te kunnen inzetten voor belangenbehartiging, gebiedsontwikkeling en samenwerking bij de inrichting van de groene ruimte heeft Staatsbosbeheer haar organisatie de afgelopen jaren sterker geconcentreerd. Acht kleine regio’s werden tot vier nieuwe samengevoegd. Hiervoor zijn onder leiding van Procore Huisvestings- en Facilitymanagement 4 nieuwe regiokantoren (NOZW) ingericht en heeft eveneens een metamorfose plaats gevonden op het bestaande hoofdkantoor te Driebergen. “Een publieke organisatie als Staatsbosbeheer functioneert vóór en namens de samenleving. Om haar doelen te bereiken zoeken zij voortdurend samenwerking met Nederlandse burgers en met de organisaties die hen vertegenwoordigen. Transparantie en openheid is daarbij het devies. Het werkplekconcept dat wij hebben ingevoerd, alsmede de keuze van de toegepaste materialen dragen hier sinds de reorganisatie sterk aan bij.”

 

RTL NEDERLAND
projectmanagement | 20.000 m2 | 2003

In 2003 wordt de herhuisvesting van Holland Medio Groep (tegenwoordig RTL Nederland) begeleid. De verschillende gebouwen welke in gebruik zijn op het bedrijventerrein Kerkelanden in Hilversum worden ingewisseld voor 1 verzamelgebouw op het Mediapark. Naast de voorzieningen voor alle redacties en overige kantoorfuncties, zal de nieuwe huisvesting tevens plaats dienen te bieden aan de nieuwsstudio, een radio studio en diverse geluidstudio’s. Met name deze specials maken het project uitdagend en anders. Het nieuws stopt nooit. Grotendeels wordt de techniek parralel opgebouwd, maar er is altijd een moment waarop de knop om moet. Het is een fantastische ervaring als in December 2003 het RTL nieuws onder toeziend oog van alle projectbetrokkene plaats vindt vanuit een spliksplinter nieuwe studio! De opdracht in samenwerking met Procore Huisvestings- en Facilitymanagement is geslaagd.